Tất cả các gói thầu sẽ được đấu thầu qua mạng từ 01/01/2025?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/07/2023

Xin hỏi: Khi nào tất cả các gói thầu sẽ được đấu thầu qua mạng?- Câu hỏi của anh Khải (Hải Phòng).

  • Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống e-GP gồm có những nội dung gì?

   Tại khoản 2 Điều 50 Luật Đấu thầu 2023 có quy định lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống e-GP gồm có những nội dung sau:

   - Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   - Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

   - Lập, nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

   - Mở thầu;

   - Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, mời thương thảo hợp đồng, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

   - Thỏa thuận liên danh, bảo lãnh dự thầu điện tử, bảo lãnh thực hiện hợp đồng điện tử;

   - Làm rõ các nội dung trong đấu thầu;

   - Gửi và nhận đơn kiến nghị;

   - Hợp đồng điện tử;

   - Thanh toán điện tử.

   Tất cả các gói thầu sẽ được đấu thầu qua mạng từ 01/01/2025? (Hình từ Internet)

   Yêu cầu đối với Hệ thống e-GP là gì?

   Tại Điều 51 Luật Đấu thầu 2023 có quy định yêu cầu đối với hệ thống e-GP như sau:

   - Công khai, không hạn chế truy cập, tiếp cận đối với thông tin được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   - Nguồn thời gian của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được xác định theo quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia.

   - Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoạt động liên tục, thống nhất, ổn định, an toàn thông tin, có khả năng xác thực người dùng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

   - Thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   - Bảo đảm nhà thầu, nhà đầu tư không thể gửi hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu.

   - Các thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư được kết nối, chia sẻ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quản lý thuế, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách, kho bạc và các hệ thống khác.

   Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được kết nối với các Cổng thông tin điện tử, Hệ thống công nghệ thông tin khác để trao đổi, chia sẻ dữ liệu, thông tin phục vụ đấu thầu qua mạng và quản lý nhà nước về đấu thầu.

   Tất cả các gói thầu sẽ được đấu thầu qua mạng từ 01/01/2025?

   Tại khoản 1 Điều 50 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng như sau:

   Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

   1. Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình sau đây:

   a) Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thực hiện theo quy định của Chính phủ;

   b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều này.

   ...

   5. Chính phủ quy định việc kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật này; kỹ thuật đấu thầu qua mạng phù hợp với tính năng và sự phát triển của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; quy trình, thủ tục, chi phí đấu thầu qua mạng; lộ trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng; những trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   Như vậy, từ ngày 01/01/2025, việc đấu thầu qua mạng sẽ được áp dụng đối với tất cả các gói thầu. Tuy nhiên sẽ không áp dụng đối với trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

   Lưu ý: Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ 01/01/2024.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn