Nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/09/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về chi phí đầu tư xây dựng theo quy định mới. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí phí đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? Xin giải đáp

  • Nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định 68/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) thì:

   Người quyết định đầu tư có nghĩa vụ sau đây:

   - Đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch thực hiện của dự án;

   - Trường hợp dự án không được bố trí đủ vốn phục vụ công tác giải ngân theo tiến độ dự án, gây ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện của dự án và hiệu quả đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư có nghĩa vụ xây dựng cơ chế tài chính sử dụng các nguồn vốn khác trong ngắn hạn, báo cáo cấp phê duyệt chủ trương đầu tư chấp thuận và phê duyệt áp dụng để dự án tiếp tục triển khai đúng kế hoạch;

   - Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư đúng quy định. Tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định;

   - Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các trường hợp sau đây:

   - Không thực hiện đúng nghĩa vụ nêu tại khoản 2 Điều này và các Điều khoản khác có liên quan của Nghị định này trừ trường hợp bất khả kháng;

   - Làm tăng chi phí của dự án, dự án chậm tiến độ gây thất thoát, lãng phí do quyết định thực hiện dự án khi kế hoạch vốn không phù hợp với kế hoạch thực hiện của dự án;

   - Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án không theo đúng quy định của pháp luật xây dựng.

   Trên đây là quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí phí đầu tư xây dựng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn