Lập hồ sơ dự thầu xây dựng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/09/2016

Giám đốc xí nghiệp tôi được ủy quyền như sau: - Ký đơn dự thầu; - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính; - Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị. Xin hỏi Luật sư, giám đốc xí nghiệp tôi có được phép ký các hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung ứng vật tư về việc mua bán vật tư phục gói thầu không? (Hợp đồng nguyên tắc sẽ cho vào hồ sơ dự thầu để thể hiện với Chủ đầu tư rằng nhà thầu có nơi cung cấp vật tư... phù hợp). Xin cảm ơn Luật sư!

  • Chào bạn,

   Nội dung bạn nêu thể hiện phạm vi ủy quyền là thực hiện trong mối đối quan hệ với bên mời thầu. Nếu xét thấy các hợp đồng nguyên tắc vẫn thuộc phạm vi ủy quyền thì ký được.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn