Đất trồng lúa có được dùng để xây dựng sân gôn?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/04/2022

Chào anh chị, tôi muốn hỏi một vấn đề như sau, khu vực tôi sống đang có xu hướng chơi gôn. Tôi có mảnh đất đang trồng lúa. Vậy tôi có thể xây sân gôn để kinh doanh được không?

  • Đất trồng lúa có được dùng để xây dựng sân gôn?
   (ảnh minh họa)
  • Đất trồng lúa có được dùng để xây dựng sân gôn?

   Tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định 52/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   Điều 6. Điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án sân gôn

   1. Các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn:

   b) Đất rừng, đất trồng lúa, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

   ...

   2. Dự án sân gôn ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

   Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật, đất trồng lúa sẽ không được dùng để thực hiện dự án sân gôn.

   Tuy nhiên, nếu bạn đang ở tại khu vực vùng trung du, miền núi thì bạn có thể được xây dựng dự án sân gôn nhưng không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

   Đất sử dụng cho mục đích quốc phòng an ninh có được thực hiện dự án sân gôn?

   Tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 52/2020 có quy định như sau:

   Điều 6. Điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án sân gôn

   1. Các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn:

   a) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

   Như vậy, đối với đất quốc phòng an ninh thì sẽ không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn