Chi phí trong kế hoạch lựa chọn thầu thấp hơn giá trong dự toán được phê duyệt có đúng không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/01/2020

Đối với 1 dự án đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó chi phí lập thiết kế-dự toán là: 805.000.000 đồng. Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì Chủ đầu tư đưa ra giá gói thầu 483.000.000 đồng (805.000.000*60%) để thực hiện Chỉ định thầu. Vậy theo quy định điều này có hợp lý không?

  • Chi phí trong kế hoạch lựa chọn thầu thấp hơn giá trong dự toán được phê duyệt có đúng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật đấu thầu 2013 quy định: Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

   Như vậy, giá thầu được ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định trên tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án.

   Cho nên, người lập kế hoạch lựa chọn thầu đã căn cứ từ tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án mà đưa ra giá gói thầu 483.000.000 đồng thì đúng căn cứ pháp luật.

   Lưu ý: Kế hoạch lựa chọn thầu sẽ được cơ quan tổ chức khác thẩm định và phê duyệt trước khi đưa ra đấu thầu bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn