Chi phí quản lý dự án là gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/01/2019

Tôi là Phương Huyền, hiện tôi đang là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Tôi đang học việc tại một tổ chức kiểm toán độc lập, đọc các hồ sơ kiểm toán của công ty xây dựng, tôi có thấy chi phí quản lý dự án. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Chi phí quản lý dự án là gì? Được pháp luật quy định như thế nào? 

  • Chi phí quản lý dự án được quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

   Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

   Theo đó, chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn