Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng có phải được người quyết định đầu tư chấp thuận không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/05/2022

Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng có phải được người quyết định đầu tư chấp thuận không? Sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận bị phạt như nào? Công ty tôi lập dự án xây dựng áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài thì cần được cơ quan nhà nước chấp thuận sử dụng không? Nếu không được chấp thuận mà vẫn sử dụng thì có bị phạt không? Xin được giải đáp.

  • Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng có phải được người quyết định đầu tư chấp thuận không?
   (ảnh minh họa)
  • Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng có phải được cơ quan nhà nước chấp thuận không?

   Căn cứ Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài) như sau:

   1. Việc lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

   2. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài:

   a) Trong thuyết minh thiết kế xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

   b) Ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi.

   3. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn cơ sở:

   a) Khi áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thì phải có thuyết minh về sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tính tương thích, đồng bộ với các tiêu chuẩn có liên quan;

   b) Việc công bố các tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình được quy định tại các pháp luật khác có liên quan.

   4. Việc sử dụng vật liệu, công nghệ mới lần đầu được áp dụng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tương thích với các tiêu chuẩn có liên quan; đảm bảo tính khả thi, sự bền vững, an toàn và hiệu quả.

   Tại Khoản 3 Điều 6 Luật xây dựng 2014 quy định:

   Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi quyết định đầu tư.

   Như vậy, việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận.

   Sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận bị phạt như nào?

   Theo Điều 26 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng như sau:

   1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận.

   2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng kết quả thí nghiệm của tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

   3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý.

   4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng sai tiêu chuẩn hoặc áp dụng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực.

   5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc hủy kết quả thí nghiệm hoặc số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này đối với các công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

   b) Buộc sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này đối với các công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.

   Theo quy định trên, sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn