Tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/09/2019

Theo quy định mới nhất quy định như thế nào về tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông? Và bao gồm những cuộc gọi nào? 

  • Căn cứ Mục 2.1.3.2.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT (có hiệu lực từ 01/03/2020) định nghĩa về tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông, cụ thể như sau:

   Tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai là tỷ lệ (%) giữa số cuộc gọi bị lập hóa đơn sai trên tổng số cuộc gọi.

   Cuộc gọi bị lập hóa đơn sai bao gồm:

   - Cuộc gọi có trong số liệu tính cước nhưng không được lập hóa đơn;

   - Cuộc gọi không có trong số liệu tính cước nhưng có trong hóa đơn;

   - Cuộc gọi sai số chủ gọi và/hoặc số bị gọi so với số liệu tính cước;

   - Cuộc gọi sai về thời gian bắt đầu và/hoặc thời gian kết thúc và/hoặc độ dài đàm thoại so với số liệu tính cước;

   - Cuộc gọi mà tiền cước trên hóa đơn bị ghi sai so với số liệu tính cước.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn