Trách nhiệm của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/09/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Trách nhiệm của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Nghị định 68/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/10/2019) thì trách nhiệm của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

   - Bộ Kế hoạch và đầu tư

   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án phù hợp với kế hoạch thực hiện được phê duyệt của dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

   - Bộ Tài chính

   1. Hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

   2. Thanh tra, kiểm tra việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án hoàn thành.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn