Quy chế chia sẻ thông tin số?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/05/2017

Quy chế về chia sẻ thông tin số? Xin chào Anh/Chị Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Đại, là sinh viên trường đại học Nông Lâm Tp.HCM. Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý Nhà nước đã áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các công việc hành chính. Tuy nhiên, bản thân em thấy việc truy cập, tìm hiểu thông tin từ các cơ quan Nhà nước trên mạng còn hạn chế. Vậy pháp luật có quy tắc nào về chia sẻ thông tin từ các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng internet không ạ? Xin Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết về quy chế về chia sẻ thông tin số Xin cảm ơn. (dailp******@gmail.com)

 

  • Vấn đề quy chế về chia sẻ thông tin số được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 64/2007/NĐ-CP cụ thể như sau:

   2. Quy chế về chia sẻ thông tin số giữa các cơ quan nhà nước cần thực hiện theo các nguyên tắc chính sau:

   a) Bảo đảm các yêu cầu về an toàn thông tin theo quy định của Điều 41 Nghị định này;

   b) Đồng bộ với quy chế về xây dựng, quản lý khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   c) Không thu nhập lại những thông tin số đã được cơ quan nhà nước khác cung cấp, chia sẻ nếu nội dung thông tin số đó là chính xác, đáng tin cậy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

   d) Bảo vệ bí mật cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật vềquy chế về chia sẻ thông tin số. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn