Nguyên tắc chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước theo yêu cầu đặc thù

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/06/2022

Nguyên tắc chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước theo yêu cầu đặc thù được quy định như thế nào? Trình tự chuẩn bị kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được thực hiện theo trình tự như thế nào? Mong anh/chị Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

  • Nguyên tắc chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước theo yêu cầu đặc thù được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 36 Nghị định 47/2020/NĐ-CP Nguyên tắc chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước theo yêu cầu đặc thù được quy định như sau:

   1. Chỉ thực hiện chia sẻ dữ liệu theo hình thức này khi dữ liệu không thể khai thác được qua hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định.

   2. Cơ quan cung cấp dữ liệu và cơ quan khai thác dữ liệu phải thực hiện trao đổi và thống nhất các nội dung thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

   3. Nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu phải được ghi nhận bằng văn bản, văn bản điện tử hoặc hệ thống thông tin hỗ trợ (nếu có).

   4. Cơ quan chưa tham gia chia sẻ, khai thác dữ liệu theo nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu có hiệu lực có quyền đề nghị tham gia và trở thành một trong các bên thực hiện của nội dung đó.

   5. Nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu phải công khai cho các bên tham gia kết nối, chia sẻ dữ liệu; gửi cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

   Trình tự chuẩn bị kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được thực hiện theo trình tự như thế nào?

   Căn cứ Điều 37 Nghị định trên thì trình tự chuẩn bị kết nối, chia sẻ dữ liệu được quy định như sau:

   Cơ quan cung cấp dữ liệu và cơ quan khai thác dữ liệu có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung sau:

   1. Rà soát nhu cầu, quy định, điều kiện cần thiết và các hoạt động cần thực hiện để kết nối và chia sẻ dữ liệu.

   2. Phối hợp xây dựng dự thảo nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu.

   3. Xác nhận (ký) nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu.

   4. Triển khai thực hiện theo các nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn