Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/06/2022

Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước với thứ tự nào? Những vướng mắc khi kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước? Mong anh chị Luật sư có thể giải đáp giúp tôi vấn đề này. Xin cảm ơn.

  • Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước?

   Căn cứ Điều 46 Nghị định 47/2020/NĐ-CP mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước với thứ tự như sau:

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thực hiện theo một trong các mô hình với thứ tự ưu tiên sau:

   1. Kết nối qua các hệ thống trung gian: nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính phủ điện tử, chính quyền điện tử đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Kết nối trực tiếp giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khi các hệ thống trung gian chưa sẵn sàng hoặc cơ quan chủ quản các hệ thống trung gian xác định hệ thống trung gian không đáp ứng được yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu.

   Những vướng mắc khi kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước?

   Căn cứ Điều 47 Nghị định 47/2020/NĐ-CP những vướng mắc khi kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm:

   1. Vướng mắc về quyền và nghĩa vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định pháp luật.

   2. Vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật triển khai kết nối, chia sẻ.

   3. Vướng mắc về việc áp dụng, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về dữ liệu.

   4. Vướng mắc về chất lượng dữ liệu chia sẻ, sử dụng dữ liệu sau khi chia sẻ.

   5. Vướng mắc về phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu.

   6. Các vấn đề khác ảnh hưởng đến quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn