Dịch vụ chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/06/2022

Dịch vụ chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? Nội dung của dịch vụ chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước gồm những nội dung nào?

  • Dịch vụ chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Dịch vụ chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định về dịch vụ chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như sau:

   1. Việc kết nối, cung cấp, khai thác dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phải thực hiện qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

   2. Chủ quản cơ sở dữ liệu có trách nhiệm thiết lập và công bố các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ mục đích truy cập dữ liệu thuộc phạm vi dữ liệu do mình quản lý.

   Nội dung của dịch vụ chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước gồm những nội dung nào?

   Căn cứ Khoản 3 Điều này quy định về nội dung dịch vụ chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như sau:

   3. Nội dung thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu bao gồm:

   a) Danh sách dịch vụ chia sẻ dữ liệu và thông số, tài liệu kỹ thuật cần thiết kèm theo;

   b) Cấu trúc dữ liệu trao đổi của dữ liệu được chia sẻ tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;

   c) Các thông tin cần thiết khác về dịch vụ chia sẻ dữ liệu mà cơ quan cung cấp dịch vụ dữ liệu cần cung cấp cho cơ quan khai thác để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, kết nối và sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn