Chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 31/05/2022

Chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng trong những trường hợp nào? Lưu trữ nhật ký chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như thế nào? Mong anh chị tư vấn làm rõ thắc mắc. Xin cảm ơn.

  • Chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng trong những trường hợp nào?

   Căn cứ theo Điều 44 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định những trường hợp chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng như sau:

   1. Cơ quan cung cấp có quyền chấm dứt việc kết nối, chia sẻ dữ liệu qua môi trường mạng cho cơ quan khai thác dữ liệu trong các trường hợp sau:

   a) Mục đích sử dụng dữ liệu của cơ quan khai thác dữ liệu không còn phù hợp với mục đích tại thời điểm đăng ký ban đầu;

   b) Việc kết nối không thể khôi phục do sự cố hoặc do điều kiện khách quan mà cơ quan cung cấp dữ liệu không thể tiếp tục duy trì các dịch vụ chia sẻ dữ liệu;

   c) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật;

   d) Cơ quan khai thác dữ liệu không có nhu cầu tiếp tục kết nối và khai thác dữ liệu hoặc nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu hết hiệu lực.

   2. Cơ quan khai thác dữ liệu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ (nếu có) trong quá trình chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu.

   3. Cơ quan cung cấp dữ liệu có trách nhiệm thông báo kết quả chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan khai thác dữ liệu và các cơ quan có liên quan.

   Lưu trữ nhật ký chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như thế nào?

   Căn cứ Điều 45 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định việc lưu trữ nhật ký chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như sau:

   1. Cơ quan cung cấp dữ liệu phải lưu lại lịch sử thông tin yêu cầu dữ liệu của cơ quan khai thác dữ liệu, nội dung đã chia sẻ dữ liệu cho cơ quan khai thác làm căn cứ đối chiếu, giải quyết các vấn đề về việc sử dụng dữ liệu sau khi khai thác.

   2. Nội dung thông tin lịch sử lưu trữ bao gồm:

   a) Thời điểm, hình thức yêu cầu dữ liệu, cung cấp dữ liệu;

   b) Định danh cơ quan yêu cầu khai thác dữ liệu;

   c) Nội dung yêu cầu;

   d) Trạng thái đáp ứng yêu cầu; nội dung dữ liệu đã chia sẻ (nếu cần thiết);

   đ) Các thông tin cần thiết khác làm cơ sở đối chiếu giải quyết các vướng mắc khi sử dụng dữ liệu.

   3. Thời gian lưu trữ nhật ký thực hiện theo quy định tại quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn