Trường hợp nào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán giải thể?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 12/10/2022

Trường hợp nào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán giải thể? Hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng có gồm chào bán chứng chỉ quỹ không? Công ty đại chúng phát hành quyền mua cổ phần có được coi là chào bán thêm chứng khoán ra công chúng?

  • Trường hợp nào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán giải thể?

   Liên quan đến lĩnh vực chứng khoán xin hỏi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong những trường hợp nào?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 211 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về nội dung trên như sau:

   1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam giải thể trong các trường hợp sau đây:

   a) Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty mà không gia hạn;

   b) Giải thể tự nguyện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài;

   c) Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Chứng khoán;

   d) Các trường hợp khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

   Hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng có gồm chào bán chứng chỉ quỹ không?

   Xin hỏi hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng được quy định ra sao và việc chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán có được xem là một trong các hình thức đó hay không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm:

   a) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành;

   b) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;

   c) Kết hợp hình thức quy định tại các điểm a, b khoản này;

   d) Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

   Trên đây là những hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán là một trong những hình thức đó.

   Công ty đại chúng phát hành quyền mua cổ phần có được coi là chào bán thêm chứng khoán ra công chúng?

   Khi Công ty đại chúng phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu thì có được xem là chào bán thêm chứng khoán ra công chúng không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2a Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng bao gồm:

   - Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

   Như vậy, khi công ty đại chúng phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu được xem là chào bán thêm chứng khoán ra công chúng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn