Quyết định 44 về quy chế đăng ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/08/2023

Xin hỏi: Quyết định 44 về quy chế đăng ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?- Câu hỏi của anh Quang (Hà Nội).

  • Quyết định 44 về quy chế đăng ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?

   Ngày 03/7/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có ban hành Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 về Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

   Theo đó, quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được áp dụng đối với các loại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sau:

   - Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành kể từ khi Nghị định 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

   - Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã phát hành trước thời điểm Nghị định 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành còn dư nợ và phương án phát hành trái phiếu có quy định thực hiện đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam VSDC, được chấp thuận đăng ký trái phiếu theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSDC và doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ.

   Quyết định 44 về quy chế đăng ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ? (Hình từ Internet)

   Trường hợp nào phải hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?

   Tại Điều 12 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 có quy định về trường hợp phải hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

   (1) Trái phiếu đến thời gian đáo hạn;

   (2) Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn;

   (3) Tổ chức phát hành hoán đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn;

   (4) Tổ chức phát hành chuyển đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn;

   (5) Tổ chức phát hành trái phiếu bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;

   (6) HNX phát hiện tổ chức phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch, giả mạo hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch;

   (7) Tổ chức phát hành trái phiếu chấm dứt sự tồn tại do giải thể hoặc phá sản hoặc thực hiện chia, tách doanh nghiệp.

   Thời hạn xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi trái phiếu đến thời gian đáo hạn là bao nhiêu ngày?

   Tại khoản 1 Điều 14 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 có quy định xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

   Xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

   1. Thời gian xử lý

   1.1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 4, 5 Điều 13 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

   1.2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 13 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được Quyết định hủy đăng ký giao dịch trái phiếu của HNX.

   1.3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hủy đăng ký trái phiếu:

   a) Trường hợp mã trái phiếu nhận hoán đổi chưa thực hiện đăng ký tại VSDC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ hủy đăng ký của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

   b) Trường hợp mã trái phiếu nhận hoán đổi đã thực hiện đăng ký tại VSDC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ đăng ký bổ sung của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này; Ngày hiệu lực hủy đăng ký trái phiếu bị hoán đổi trùng với ngày hiệu lực đăng ký bổ sung trái phiếu hoán đổi.

   ...

   Tại khoản 1 Điều 13 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 có quy định trường hợp hủy đăng ký đối với trái phiếu đến thời gian đáo hạn như sau:

   Hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

   1. Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu đến thời gian đáo hạn bao gồm:

   a) Giấy đề nghị huỷ đăng ký trái phiếu (Mẫu 07/ĐK-TPRL);

   b) Bản sao Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch trái phiếu;

   ...

   Như vậy, thời gian xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi trái phiếu đến thời gian đáo hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành.

   Ngày Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành như sau:

   + Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp: Là ngày theo ký nhận tại sổ giao nhận công văn của VSDC;

   + Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện: Là ngày nhận theo dấu công văn đến của VSDC;

   + Trường hợp gửi hồ sơ qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC: Là ngày thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và tổ chức phát hành xác nhận việc gửi hồ sơ trên cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn