Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/12/2018

Tôi có thắc mắc liên quan đến Đảng viên rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cho tôi hỏi trong giai đoạn từ năm 2008-2012 thì việc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp được quy định ra sao? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn 

Mỹ Huyền (huyen***@gmail.com)

  • Theo Điều 9 Quy định 94/QĐ-TW năm 2007' onclick="vbclick('10FB9', '275567');" target='_blank'>Điều 9 Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   a) Nhận văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

   b) Công chứng, chứng thực văn bằng, chứng chỉ trái quy định của pháp luật.

   2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật thco quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

   a) Có hành vi xin, mua, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hoá, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc; để được bổ nhiệm, đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo quản lý.

   b) Thiếu trách nhiệm làm sai lệch nội dung hồ sơ học tập để cấp văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

   c) Can thiệp đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc người khác được cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, không đúng đối tượng.

   d) Ký, cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp cho người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

   đ) Làm giả hoặc cố ý sửa chữa, bổ sung làm sai lệch hồ sơ để cấp có thẩm quyền cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc sửa chữa, bổ sung làm sai lệch các nội dung trong văn bằng, chứng chỉ.

   3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản l và khoản 2 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

   a) Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển, đào tạo đã cố tình để cho những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp được dự thi tuyển, xét tuyển đi học, thi nâng ngạch.

   b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

   c) Trực tiếp tham gia sản xuất tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ phôi văn bằng, phôi chứng chỉ hoặc văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

   Trên đây là nội dung quy định về việc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quy định 94/QĐ-TW năm 2007.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn