Việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng dịch vụ công trực tuyến được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/07/2022

Việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng dịch vụ công trực tuyến được quy định như thế nào?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới.

  • Việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công trực tuyến được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 25 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công trực tuyến được quy định như sau:

   1. Cơ quan nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ từ nhà cung cấp bên ngoài để bảo đảm cho hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

   2. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin cho các kênh cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, bảo đảm khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ hiện có, ứng dụng các công nghệ hiện đại, ưu tiên ứng dụng công nghệ điện toán đám mây.

   Việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng dịch vụ công trực tuyến được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 26 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng dịch vụ công trực tuyến được quy định như sau:

   Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng bảo đảm các yêu cầu sau đây:

   1. Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng.

   2. Có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin mạng của các kênh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến.

   3. Có phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm các kênh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến hoạt động liên tục ở mức tối đa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn