Trưởng đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư quyết định việc dẫn giải tàu cá vi phạm như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/12/2022

Trưởng đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư quyết định việc dẫn giải tàu cá vi phạm như thế nào? Các biện pháp dẫn giải tàu cá vi phạm của đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào? Đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư canh giữ tàu cá vi phạm, trả lại tàu cá vi phạm như thế nào? Đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư bàn giao vụ việc cho cơ quan khác xử lý những tàu cá vi phạm như thế nào? Quy định về kết thúc chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư?

Nhờ anh/chị tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

  • 1. Trưởng đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư quyết định việc dẫn giải tàu cá vi phạm như thế nào?

   Tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định trưởng đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư quyết định việc dẫn giải tàu cá vi phạm như sau:

   a) Quyết định thành phần, tàu, xuồng Kiểm ngư để dẫn giải;

   b) Quyết định biện pháp, đội hình, cự ly dẫn giải;

   c) Phân công thành viên quan sát, cảnh giới và giám sát trong suốt quá trình dẫn giải;

   d) Thông báo lý do dẫn giải, vị trí, tọa độ tàu cá được dẫn giải đến cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá vi phạm;

   đ) Yêu cầu thuyền trưởng và các thành viên khác trên tàu cá vi phạm chấp hành việc dẫn giải tàu cá về địa điểm đã được thông báo;

   e) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tang vật, tàu cá vi phạm trong quá trình dẫn giải;

   g) Giữ thông tin liên lạc, kịp thời báo cáo với cấp trên các tình huống phát sinh.

   2. Các biện pháp dẫn giải tàu cá vi phạm của đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định các biện pháp dẫn giải tàu cá vi phạm của đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   a) Thuyền trưởng tàu cá tự đưa tàu cá vi phạm về vị trí, địa điểm theo thông báo của đoàn tuần tra;

   b) Sử dụng phương tiện tuần tra để đưa tàu cá vi phạm về vị trí, địa điểm theo thông báo của đoàn tuần tra.

   3. Đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư canh giữ tàu cá vi phạm, trả lại tàu cá vi phạm như thế nào?

   Tại Điều 18 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định các biện pháp dẫn giải tàu cá vi phạm của đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   Người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 6 có trách nhiệm:

   1. Tổ chức canh giữ bảo đảm an toàn về người, tang vật, tàu cá vi phạm trong quá trình xử lý vụ việc đối với vụ việc vi phạm có tiến hành tạm giữ tang vật, tàu cá theo quy định.

   2. Tổ chức trả lại tang vật, tàu cá vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   4. Đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư bàn giao vụ việc cho cơ quan khác xử lý những tàu cá vi phạm như thế nào?

   Tại Điều 19 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư bàn giao vụ việc cho cơ quan khác xử lý những tàu cá vi phạm như sau:

   1. Đối với vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý, sau khi dẫn giải tàu cá vi phạm về vị trí, địa điểm tạm giữ, Trưởng đoàn tuần tra phải tiến hành bàn giao cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

   2. Việc bàn giao phải được thể hiện bằng văn bản và đại diện của các bên liên quan ký vào biên bản bàn giao theo quy định.

   5. Quy định về kết thúc chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư?

   Tại Điều 20 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định về kết thúc chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   1. Trưởng đoàn tuần tra có trách nhiệm tổ chức họp đoàn để tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.

   2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, Trưởng đoàn tuần tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả tuần tra tới người quyết định thành lập đoàn tuần tra. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng đoàn tuần tra, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ban hành quyết định thành lập đoàn tuần tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tới cấp trên trực tiếp. Báo cáo kết quả chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Hồ sơ chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát được lưu trữ theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn