Trình tự, thủ tục trưng cầu giám định trong giải quyết khiếu nại của Công an nhân dân

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/06/2022

Trình tự, thủ tục trưng cầu giám định trong giải quyết khiếu nại của Công an nhân dân? Gia hạn giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân? Mong được hướng dẫn theo quy định mới nhất.

  • Trình tự, thủ tục trưng cầu giám định trong giải quyết khiếu nại của Công an nhân dân

   Theo Điều 15 Thông tư 23/2022/TT-BCA (Có hiệu lực từ 30/06/2022) trình tự, thủ tục trưng cầu giám định trong giải quyết khiếu nại của Công an nhân dân như sau:

   1. Người giải quyết khiếu nại hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh quyết định trưng cầu giám định khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu nại.

   2. Trường hợp người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đề nghị trưng cầu giám định, người giải quyết khiếu nại hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh quyết định trưng cầu giám định nếu đề nghị đó có cơ sở.

   3. Quyết định trưng cầu giám định nêu rõ tên cơ quan, tổ chức giám định; thông tin, tài liệu, chứng cứ cần giám định; nội dung yêu cầu giám định; thời hạn gửi kết luận giám định.

   Gia hạn giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

   Theo Điều 16 Thông tư này việc gia hạn giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân được quy định như sau:

   Trường hợp thời hạn giải quyết khiếu nại đã hết nhưng chưa hoàn thành xác minh, người giải quyết khiếu nại quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 28, Điều 37 và Điều 50 Luật Khiếu nại, đồng thời thông báo cho người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại biết. Việc gia hạn được thực hiện trước khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 15 Thông tư 23/2022/TT-BCA Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn