Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối với việc xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/06/2017

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có trách nhiệm như thế nào đối với việc xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Huỳnh Tiến, hiện đang công tác tại UBND tỉnh Nghệ An. Trong quá trình làm việc, tôi được biết, việc xây dựng và phát triển lực lượng dân quân tự vệ là thành quả đóng góp của nhiều cơ quan. Tôi muốn hỏi, theo quy định hiện nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có trách nhiệm gì đối với việc xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ? Tôi có thể xem thêm nội dung này ở văn bản nào? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành  cảm ơn! Huỳnh Tiến (0985z****)

  • Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối với việc xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ được quy định tại Điều 27 Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Cụ thể bao gồm:

   1. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ.

   2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ; thi hành các biện pháp nâng cao chất lượng tổng hợp của dân quân tự vệ, coi trọng nâng cao chất lượng chính trị.

   3. Tổ chức thực hiện quyết định mở rộng lực lượng dân quân tự vệ của cấp có thẩm quyền; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dân quân tự vệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dân quân tự vệ.

   4. Hằng năm và từng thời kỳ, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện Luật dân quân tự vệ, biểu dương, khen thưởng kịp thời; đề xuất phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại ở từng địa phương, cơ sở.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối với việc xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ. Để hiểu rõ hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 85/2010/TT-BQP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn