Tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác chức danh phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ tài chính

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/09/2019

Bạn Uông Dương Bắc với địa chỉ hộp thư Uongduongbac***@ gmail.com gửi đến ban biên tập câu hỏi: Để làm phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế bộ tài chính thì đòi hỏi kinh nghiệm công tác như thế nào?

 

  • Tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác chức danh phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ tài chính
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Quyết định 2303/QĐ-BTC năm 2018 về Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính quy định về kinh nghiệm công tác của chức danh phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ tài chính cụ thể như sau:

   ...

   3. Kinh nghiệm công tác

   Có thời gian công tác trong ngành Tài chính tối thiểu từ 07 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 03 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao (trừ trường hợp nguồn cán bộ từ nơi khác chuyển đến theo chủ trương của cấp có thẩm quyền); có thời gian đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương tối thiểu từ 03 năm trở lên. Đối với đơn vị không có phòng, công chức phải có thời gian công tác trong ngành Tài chính tối thiểu từ 07 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 03 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn