Tiêu chuẩn chung đối với Đại đội trưởng trong quân đội là gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/09/2023

Cho tôi hỏi đại đội trưởng trong quân đội có tiêu chuẩn chung nào? Câu hỏi từ anh Bảo (Ninh Thuận)

  • Hệ thống cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 10 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 quy định hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan gồm ba cấp, mười hai bậc, cụ thể như sau:

   - Cấp Uý có bốn bậc:

   + Thiếu uý;

   + Trung uý;

   + Thượng uý;

   + Đại uý.

   - Cấp Tá có bốn bậc:

   + Thiếu tá;

   + Trung tá;

   + Thượng tá;

   + Đại tá.

   - Cấp Tướng có bốn bậc:

   + Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân;

   + Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân;

   + Thượng tướng, Đô đốc Hải quân;

   + Đại tướng.

   Tiêu chuẩn chung đối với Đại đội trưởng trong quân đội là gì? (Hình từ Internet)

   Tiêu chuẩn chung đối với đại đội trưởng trong quân đội là gì?

   Theo quy định tại Điều 12 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 tiêu chuẩn chung đối với đại đội trưởng trong quân đội bao gồm các yêu cầu sau:

   [1] Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

   [2] Có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn hành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

   [3] Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư;

   [4] Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

   [5] Phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm;

   [6] Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân;

   [7] Có kiến thức về văn hoá, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác;

   [8] Có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

   [9] Tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ;

   [10] Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.

   Ngoài ra, đối với tiêu chuẩn cụ thể của Đại đội trưởng sẽ do cấp có thẩm quyền quy định.

   Hạn tuổi cao nhất đối với đại đội trưởng khi phục vụ tại ngũ là bao nhiêu?

   Căn cứ theo Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008; khoản 2 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 có quy định như sau:

   Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan

   1. Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm:

   Cấp Úy: nam 46, nữ 46;

   Thiếu tá: nam 48, nữ 48;

   Trung tá: nam 51, nữ 51;

   Thượng tá: nam 54, nữ 54;

   Đại tá: nam 57, nữ 55;

   Cấp Tướng: nam 60, nữ 55.

   2. Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 Điều này không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn.

   3. Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại các điểm đ, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều 11 của Luật này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này

   Ngoài ra theo quy định tại Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 quy định về chức vụ của sĩ quan cụ thể như:

   Chức vụ của sĩ quan

   1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan gồm có:

   a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

   b) Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

   c) Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Chính ủy Tổng cục;

   ....

   k) Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội;

   ....

   Thông qua các căn cứ trên, hạn tuổi cao nhất đối với đại đội trưởng khi phục vụ tại ngũ sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn