Thời gian công chức đang tập sự nghỉ ốm đau có được tính vào thời gian tập sự không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 12/12/2022

Thời gian công chức đang tập sự nghỉ ốm đau có được tính vào thời gian tập sự không? Thời gian công chức tập sự có được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương không? Công chức hoàn thành chế độ tập sự được bổ nhiệm vào Ngạch công chức như thế nào?

Chào ban biên tập, em vừa nhận tập sự công chức tại ủy ban nhân dân xã ở địa phương. Hôm trước em bị bệnh nên xin phép nghỉ 1 tháng để điều trị. Ban biên tập cho em hỏi, trường hợp em nghỉ 1 tháng để điều trị bệnh thì thời gian đó có được tính vào thời gian tập sự của em không?

Mong ban biên tập giải đáp giúp em, em cảm ơn.

  • Thời gian công chức đang tập sự nghỉ ốm đau có được tính vào thời gian tập sự không?

   Tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về chế độ tập sự đối với công chức như sau:

   2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

   a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

   b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

   c) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

   Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

   Như vậy, nếu bạn nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên sẽ không được tính vào thời gian tập sự. Còn nếu dưới 14 ngày và có giấy xác nhận của bệnh viện, được người đứng đầu đơn vị đồng ý thì thời gian này vẫn tính vào thời gian tập sự.

   Thời gian công chức tập sự có được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương không?

   Tại Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:

   1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

   2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

   a) Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

   c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

   3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

   4. Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.

   Theo đó, thời gian tập sự đối với công chức sẽ không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương theo quy định của pháp luật.

   Công chức hoàn thành chế độ tập sự được bổ nhiệm vào ngạch công chức như thế nào?

   Tại Điều 23 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự như sau:

   1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức.

   2. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

   Trên đây là quy định của pháp luật về việc bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với công chức hoàn thành chế độ tập sự.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn