Thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/05/2017

Tôi là cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình làm việc tại một trạm y tế xã. Khi được tuyển dụng, tôi có bằng trung cấp và đang xếp lương theo hệ trung cấp. Nay tôi đã hoàn thành chương trình đại học và đã làm hồ sơ xin chuyển ngạch viên chức. Tuy nhiên, phòng tổ chức trung tâm y tế huyện trả lời: Chỉ chuyển ngạch cho những cán bộ được cơ quan cử đi học. Đề nghị luật sư tư vấn, trung tâm y tế huyện trả lời tôi như vậy có đúng không?

  • Thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức
   (ảnh minh họa)
  • Điều 31, Luật Viên chức năm 2010 quy định: Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc: Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

   Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

   Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

   Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.

   Khoản 1 Nghị định của Chính phủ ngày 12.4.2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hướng dẫn về việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức: a- Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp; b- Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

   Căn cứ theo quy định nêu trên, pháp luật viên chức không có sự phân biệt giữa viên chức được cử đi đào tạo và viên chức không được cử đi đào tạo, trong trường hợp thay đổi chức danh nghề nghiệp. Ông có thể đăng ký để thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và ông đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

   (Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo)

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn