Quyền thay đổi hình thức kỷ luật đảng viên của cấp nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/03/2019

Xin chào ban biên tập, chi bộ tôi có xử lý kỷ đối với đảng viên kia có dấu hiệu ngoại tình, chi bộ đã quyết định áp dụng hình thức kỷ luật đối với đảng viên này, tuy nhiên trong quá trình xem xét thì phát hiện đảng viên chỉ phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên quyết định đã được phê duyệt. Anh chị cho tôi hỏi quyền thay đổi hình thức kỷ luật đảng viên của cấp nào?

  • Theo quy định Điểm 5.2.3 Khoản 5 Điều 32 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thì Quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật:

   "- Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới đã quyết định.

   Trường hợp phải thay đổi bằng hình thức kỷ luật cao hơn, vượt quá thẩm quyền phải báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   - Ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở có trách nhiệm xem xét khiếu nại kỷ luật của đảng viên do chi bộ quyết định nhưng không có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật mà phải đề nghị đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định."

   Như vậy, Ủy ban kiểm tra cấp huyện, quận và tương đương trở lên có thẩm quyền thay đổi hình thức đối với đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới đã quyết định.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền thay đổi hình thức kỷ luật đảng viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 32 Quy định năm 2016 30-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn