Quy trình kết nạp Đảng viên năm 2023 như thế nào? Điều kiện để được kết nạp vào Đảng năm 2023 là gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/01/2023

Tôi muốn kết nạp vào Đảng nên muốn hỏi về quy trình kết nạp Đảng viên năm 2023 như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Thảo (Bình Dương).

  • Quy trình kết nạp Đảng viên năm 2023 như thế nào?

   Quy trình kết nạp đảng viên Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022, Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 cụ thể:

   Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng

   Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

   Bước 2: Họp và giới thiệu vào Đảng

   Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng

   Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng. Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

   Bước 4: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

   Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm bản thân và người thân của người muốn vào Đảng (cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) và sau đó sẽ được thẩm tra lý lịch Đảng theo bản tự khai

   Bước 5: Xét kết nạp

   Sau khi được thẩm tra lý lịch, chi bộ sẽ tiến hành họp để ra đề nghị kết nạp Đảng viên.

   Bước 6: Tổ chức lễ kết nạp

   Trong thời hạn 30 ngày làm việc. Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ).

   Bước 7: Đảng viên trải qua thời gian dự bị

   Thời gian làm Đảng viên dự bị là 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

   Bước 8: Chuyển Đảng chính thức

   Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho Đảng viên. Nếu không đủ điều kiện thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định xóa tên.

   (Hình từ Internet)

   Điều kiện để được kết nạp vào Đảng là gì?

   Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định như sau:

   Điều 1.

   1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

   2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

   Điều này được hướng dẫn bởi bởi Mục 1 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 như sau:

   1. Điều 1 (Khoản 2): Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng

   1.1. Về tuổi đời.

   1.1.1. Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

   1.1.2. Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

   1.2. Về trình độ học vấn.

   1.2.1. Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

   1.2.2. Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

   Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt được hướng dẫn bởi Khoản 1 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 như sau:

   Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng như sau:

   1. Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt

   1.1. Về tuổi đời

   Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

   1.2. Về trình độ học vấn

   a) Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

   b) Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

   Theo đó, có thể hiểu để trở thành một đảng viên bạn phải:

   - Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên;

   - Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;

   - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng;

   - Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu, được nhân dân tín nhiệm;

   - Dự bị Đảng viên trong vòng 12 tháng trước khi được kết nạp chính thức; ...

   Đảng viên có quyền gì?

   Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định về quyền của Đảng viên như sau:

   - Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

   - Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

   - Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

   - Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

   Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn