Quan hệ giữa Thống đốc, Phó Thống đốc với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/09/2017

Quan hệ giữa Thống đốc, Phó Thống đốc với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là Hoàng Thy, sinh viên khoa Luật Kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Luật. Hiện tại, em đang tìm hiểu về quy chế làm việc của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Trong đó, khi nghiên cứu đến quan hệ giữa Thống đốc, Phó Thống đốc với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, em không tìm thấy tài liệu nào nói về vấn đề này. Nhờ Ban biên tập trả lời giúp em, pháp luật hiện hành quy định vấn đề trên như thế nào ? Em có thể tham khảo thêm thông tin tại văn bản nào? Cảm ơn các anh chị rất nhiều! (012603***)

  • Quan hệ giữa Thống đốc, Phó Thống đốc với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Điều 7 Quy chế làm việc của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014 như sau:

   - Thống đốc, Phó Thống đốc phụ trách, định kỳ hoặc đột xuất họp với Thủ trưởng các đơn vị hoặc làm việc với lãnh đạo từng đơn vị, để trực tiếp nghe báo cáo tình hình, chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và của Ngân hàng Nhà nước.

   - Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Thống đốc và Phó Thống đốc phụ trách về kết quả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các quy định tại Điều 5 của Quy chế này và những vấn đề về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước.

   - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phải bố trí thời gian đi công tác địa phương, cơ sở (định kỳ, đột xuất) để kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước.

   Trên đây là nội dung quy định về quan hệ giữa Thống đốc, Phó Thống đốc với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn