Phấn đấu nâng cao năng lực trình độ, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/05/2023

Xin hỏi: Sắp tới Đề án của Chính phủ có đặt ra mục tiêu gì về việc nâng cao năng lực trình độ, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp?- Câu hỏi của anh Thanh (Quảng Trị).

  • Phấn đấu nâng cao năng lực trình độ, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp?

   Ngày 11/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027.

   Tại tiểu mục 1 Mục 3 Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027 ban hành kèm Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 có quy định về mục tiêu chung của đề án như sau:

   MỤC TIÊU

   1. Mục tiêu chung

   - Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn, góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế.

   - Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Nhà nước.

   - Tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

   Như vậy, một trong những mục tiêu chung của Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027 là góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

   Ngoài ra, Đề án còn đưa ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế.

   Phấn đấu nâng cao năng lực trình độ, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp? (Hình từ Internet)

   Trong giai đoạn 2023-2027, 100% chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ cấp Trung ương được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu?

   Tại tiểu mục 2 Mục 3 Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027 ban hành kèm Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 có quy định về 03 mục tiêu cụ thể cần phải đạt được trong giai đoạn 2023-2027, cụ thể:

   - 90% cán bộ đoàn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

   - 80% cán bộ đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

   - 100% cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ cấp Trung ương được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

   Yêu cầu đối với việc nâng cao năng lực trình độ, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp là gì?

   Tại Mục 2 Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027 ban hành kèm Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 có quy định về yêu cầu đối với việc thực hiện Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như sau:

   - Việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác từ trung ương đến cơ sở nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

   - Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn là nhiệm vụ thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của cấp ủy và chính quyền các cấp;

   Đồng thời là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng, bổ sung cho Đảng và hệ thống chính trị.

   - Bồi dưỡng cán bộ đoàn phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của từng địa phương, đơn vị, đặc biệt tập trung cho cán bộ đoàn cơ sở ở những địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực đặc thù, địa bàn phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.

   - Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình bồi dưỡng, bảo đảm tận dụng, phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên. Tính thực tiễn và chất lượng bồi dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có đủ năng lực, phẩm chất.

   - Phương thức, nội dung, chương trình, phương pháp kiểm tra, đánh giá cần được đổi mới, từng bước hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ.

   - Thực hiện việc theo dõi, đánh giá hiệu quả của công tác sau bồi dưỡng gắn với công tác bố trí, sử dụng cán bộ đoàn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn