Nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 02/06/2022

Nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước quy định những nội dung nào? Việc triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu số của cơ nhà nước được thực hiện như thế nào? Kính mong quý anh/chị Luật sư giải đáp giúp tôi.

  • Nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước quy định những nội dung nào?

   Căn cứ theo Điều 38 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như sau:

   1. Danh sách các cơ quan cung cấp và cơ quan khai thác, sử dụng dữ liệu.

   2. Nội dung dữ liệu sẽ được chia sẻ giữa các cơ quan.

   3. Địa điểm chia sẻ và sử dụng dữ liệu.

   4. Thời hạn kết nối, sử dụng dữ liệu.

   5. Phương thức, cách thức chia sẻ dữ liệu.

   6. Phương thức, cách thức xử lý sau khi tiếp nhận dữ liệu.

   7. Các điều kiện, giới hạn trong việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu chia sẻ.

   8. Sự cam kết giữa các cơ quan tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, tuân thủ nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu.

   9. Các biện pháp bảo mật và xác thực áp dụng cho việc truyền, lưu trữ, truy cập dữ liệu.

   10. Các yêu cầu liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu sau khi chia sẻ; dữ liệu phát sinh từ việc xử lý dữ liệu sau chia sẻ trong và sau thời gian thực hiện các nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu.

   11. Phương thức được sử dụng để xóa, hủy dữ liệu sau khi chia sẻ hoặc xóa, hủy dữ liệu vào thời điểm kết thúc hoạt động chia sẻ dữ liệu.

   12. Các vấn đề khác có ảnh hưởng đến việc chia sẻ mà các cơ quan tham gia chia sẻ dữ liệu thống nhất.

   Việc triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu số của cơ nhà nước được thực hiện như thế nào?

   Căn cứ Điều 39 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định việc triển khai khai thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu số của cơ nhà nước được thực hiện như sau:

   Việc triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu được thực hiện theo các nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu đã được các cơ quan thống nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện có sự thay đổi về nội dung thống nhất phải tiến hành cập nhật lại các nội dung này để làm cơ sở theo dõi, giám sát và xử lý các vướng mắc phát sinh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn