Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/12/2022

Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào? Phương tiện tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào? Lệnh điều động tàu điều tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào? Bảo đảm an toàn, hiệu quả chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

Nhờ anh/chị tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

  • 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   a) Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

   b) Thực hiện tuần tra theo kế hoạch đã được ban hành. Chấp hành sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra;

   c) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc phát sinh vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp trên để xử lý theo quy định;

   d) Phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để thực thi pháp luật trên biển;

   đ) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn ngư dân và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

   e) Tham gia công tác phòng, chống thiên tai, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;

   g) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo của người quyết định thành lập đoàn tuần tra;

   h) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho đoàn tuần tra;

   i) Được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

   k) Truy đuổi, bắt, giữ theo quy định của pháp luật trong trường hợp người và phương tiện vi phạm pháp luật không tuân theo hiệu lệnh, chống đối hoặc cố tình bỏ chạy.

   2. Phương tiện tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định phương tiện tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   Phương tiện tuần tra bao gồm: tàu, xuồng công vụ thủy sản hoặc phương tiện của lực lượng khác tham gia chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.

   3. Lệnh điều động tàu điều tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Điều 8 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định lệnh điều động tàu điều tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   Căn cứ quyết định thành lập đoàn tuần tra đã được ban hành:

   1. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng ban hành lệnh điều động tàu đối với đoàn tuần tra do Cục Kiểm ngư, Chi cục Kiểm ngư Vùng thành lập.

   2. Người đứng đầu cơ quan Kiểm ngư hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý thủy sản địa phương ban hành lệnh điều động tàu đối với đoàn tuần tra do địa phương thành lập.

   3. Lệnh điều động tàu theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

   4. Bảo đảm an toàn, hiệu quả chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Điều 9 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định bảo đảm an toàn, hiệu quả chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   1. Trước khi xuất phát đi tuần tra, Trưởng đoàn tuần tra có trách nhiệm họp đoàn để rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn, hiệu quả chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.

   2. Nội dung rà soát, đánh giá:

   a) Rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên đoàn tuần tra và dự kiến thành viên tổ kiểm tra;

   b) Đánh giá điều kiện thời tiết và các dấu hiệu khác để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tuần tra;

   c) Phân loại đối tượng, tàu cá hoạt động trên ngư trường, vùng biển được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát;

   d) Kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.

   3. Việc rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn hiệu quả chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát được lập thành văn bản và lưu hồ sơ chuyến tuần tra.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn