Nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/06/2022

Nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? Trách nhiệm của cơ quan nhà nước với nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước? Mong các anh chị cho tôi thêm thông tin.

  • Nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như sau:

   1. Nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu được tận dụng từ nguồn nhân lực tại chỗ đang thực hiện quản lý, vận hành các hệ thống thông tin; thuê dịch vụ công nghệ thông tin và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

   Trách nhiệm của cơ quan nhà nước với nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước?

   Căn cứ Khoản 2 Điều này quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước với nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như sau:

   2. Cơ quan nhà nước cung cấp và sử dụng dữ liệu có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về nhân lực phục vụ quản lý, kết nối, chia sẻ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn