Năm 2017 chuyển đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được trợ cấp lần đầu không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/08/2020

Năm 2017 tôi là nam, là cán bộ xã chuyển đến công tác tại xã đặc biệt khó khăn cho đến nay nhưng chưa đủ 5 năm theo nghị định 116. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu không?

  • Bạn chuyển đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn vào năm 2017, do đó áp dụng quy định tại Điều 6 Nghị 116/2010/NĐ-CP về phụ cấp chuyển vùng như sau:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

   - Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

   - Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

   ...

   Như vậy, bạn là cán bộ nam làm tại vùng đặc biệt khó khăn năm 2017 thì phải công tác đây từ 5 năm trở lên mới được hưởng trợ cấp lần đầu. Bạn công tác chưa đủ 5 năm thì không được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định này.

   Tuy nhiên, theo Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP kể từ ngày 01/12/2019 thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Như vậy có thể thấy những đối tượng nhận công tác lần đầu tại vùng đặc biệt khó khăn từ ngày 01/12/2019 thì sẽ được nhận trợ cấp lần đầu ngày khi đến nhận công tác mà không cần đáp ứng thời gian làm việc tại đây như quy định cũ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn