Mức trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn 2021

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/06/2021

Nhờ tư vấn mức trợ cấp lần đầu đối với cá nhân (không có gia đình đi cùng) khi nhận công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn hiện nay là bao nhiêu?

  • Mức trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn 2021
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:

   1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì những đối tượng được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

   Hiện nay (Tháng 6/2021) mức lương cơ sở vẫn áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng. Theo đó, mức trợ cấp lần đầu sẽ là 14.900.000 đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn