Mục đích kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/12/2017

Mục đích kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Như Hải, hiện đang làm việc tại Quận 2, Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Mục đích kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  • Theo quy định tại Điều 2 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2012 công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Mục đích kiểm tra:

   1 - Phát huy ưu điểm, phát hiện gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

   2 - Kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

   3 - Giáo dục và ngăn ngừa vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức theo quy định.

   Phạm vi điều chỉnh của quy định trên:

   1 - Quy định này áp dụng đối với tất cả cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là tu dưỡng, rèn luyện đạo đức) theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   a- Cán bộ được kiểm tra, trước hết là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.

   b- Chú trọng kiểm tra những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, thờ ơ, vô cảm, thiếu tính tiền phong, gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

   2 - Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

   a- Đây là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách lĩnh vực địa bàn và giao các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

   b- Các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, trong đó có kế hoạch kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới thực hiện.

   c- Chương trình kiểm tra phải bám sát Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức chính trị-xã hội, của cơ quan, đơn vị, yêu cầu công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức để chọn nội dung, đối tượng, phương pháp, hình thức kiểm tra cho phù hợp.

   d- Việc kiểm tra cán bộ, đảng viên phải được thực hiện ở mọi cấp ủy tổ chức đảng và chi bộ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra. Việc báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ hoặc theo chuyên đề kiểm tra cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải gửi cho cấp ủy, ban tổ chức, ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo của cấp ủy cấp trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về mục đích kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2012.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn