Mua bán hóa đơn dùng làm chi phí hợp lý cho công ty có vi phạm pháp luật hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/05/2022

Mua bán hóa đơn dùng làm chi phí hợp lý cho công ty có vi phạm pháp luật hay không? Mua hoá đơn trái phép trốn thuế, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Tôi thấy có một số công ty mua bán hoá đơn trái phép dùng làm chi phí hợp lý hco công ty nhằm mục đích trốn thuế. Xin hỏi, hành vi này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Xin cảm ơn!

  • Mua bán hóa đơn dùng làm chi phí hợp lý cho công ty có vi phạm pháp luật hay không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau:

   1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

   Theo đó, hành vi mua bán hóa đơn dùng làm chi phí hợp lý cho công ty để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế là hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Như vậy, hành vi mua bán hóa đơn dùng làm chi phí hợp lý cho công ty là hành vi vi phạm hóa đơn.

   Mua hoá đơn trái phép trốn thuế, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

   Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước như sau:

   1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Có tính chất chuyên nghiệp;

   c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

   d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

   đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

   e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

   g) Tái phạm nguy hiểm.

   4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

   a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

   b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này , thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

   c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

   d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

   Như vậy, hành vi mua bán trái phép hóa đơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm và cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn