Mở quán cắt tóc gội đầu để điều hành đường dây bán dâm, chủ có bị xử lý hình sự không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/10/2022

Mở quán cắt tóc gội đầu để điều hành đường dây bán dâm, chủ có bị xử lý hình sự không? Gái bán dâm bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền? Mua dâm người 17 tuổi có bị truy cứu hình sự ra sao?

Xin chào ban biên tập, gần đây tôi có đọc báo thấy một người phụ nữ mở quán cắt tóc gội đầu để điều hành đường dây bán dâm thì không biết người phụ nữ này có bị xử lý hình sự không? Gái bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính ra sao? Xin được giải đáp.

  • 1. Mở quán cắt tóc gội đầu để điều hành đường dây bán dâm, chủ có bị xử lý hình sự không?

   Căn cứ Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội môi giới mại dâm như sau:

   1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

   a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

   b) Có tổ chức;

   c) Có tính chất chuyên nghiệp;

   d) Phạm tội 02 lần trở lên;

   đ) Đối với 02 người trở lên;

   e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

   g) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

   a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

   b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

   4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   Như vậy, đối với người phụ nữ mở quán cắt tóc gội đầu để điều hành đường dây bán dâm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh môi giới mại dâm, khung hình phạt cao nhất của tội này là từ 07 năm đến 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   Ngoài ra, tại Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bởi Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội chứa mại dâm như sau:

   1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Cưỡng bức mại dâm;

   c) Phạm tội 02 lần trở lên;

   d) Chứa mại dâm 04 người trở lên;

   đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

   e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

   g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

   h) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

   a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

   b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

   c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

   4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

   a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

   b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

   c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.

   5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   Theo đó, người phụ nữ trên có thể bị truy cứu tội danh chứa mại dâm, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   2. Gái bán dâm bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền?

   Theo Điều 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định hành vi bán dâm như sau:

   1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

   2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho 02 người trở lên cùng một lúc.

   3. Hình thức xử phạt bổ sung:

   a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;

   b) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

   4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

   Theo đó, người bán dâm có thể bị phạt tiền lên tới 2.000.000 đồng và bị buộc áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như trên, ngoài ra còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi bán dâm.

   3. Mua dâm người 17 tuổi có bị truy cứu hình sự ra sao?

   Tại Điều 329 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội mua dâm người dưới 18 tuổi như sau:

   1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

   a) Mua dâm 02 lần trở lên;

   b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

   c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

   a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

   b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

   4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   Như vậy, mua dâm người 17 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khung hình phạt cao nhất là tù từ 07 năm đến 15 năm. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn