Miễn nhiệm có phải là một hình thức kỷ luật đối với Cán bộ hay không? Cán bộ bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/10/2022

Miễn nhiệm có phải là một hình thức kỷ luật đối với cán bộ hay không? Cán bộ bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu? Nghĩa vụ, quyền của cán bộ được quy định như thế nào?

Chào anh chị, cho tôi hỏi tôi có theo dõi trên truyền hình thì được biết sắp tới có một vị cán bộ là Bộ trưởng bị miễn nhiệm. Anh chị cho tôi hỏi miễn nhiệm có phải là một hình thức kỷ luật đối với Bộ trưởng hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Miễn nhiệm có phải là một hình thức kỷ luật đối với Cán bộ hay không? Cán bộ bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Miễn nhiệm có phải là một hình thức kỷ luật đối với Cán bộ hay không?

   Tại Điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP có quy định về các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức như sau:

   1. Áp dụng đối với cán bộ

   a) Khiển trách.

   b) Cảnh cáo.

   c) Cách chức.

   d) Bãi nhiệm.

   2. Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

   a) Khiển trách.

   b) Cảnh cáo.

   c) Hạ bậc lương.

   d) Buộc thôi việc.

   3. Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

   a) Khiển trách.

   b) Cảnh cáo.

   c) Giáng chức.

   d) Cách chức.

   đ) Buộc thôi việc.

   Tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 có quy định về cán bộ, công chức như sau:

   1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, Bộ trưởng được xem là cán bộ. Bên cạnh đó, hình thức miễn nhiệm không được xem là hình thức kỷ luật đối với cán bộ. Chính vì vậy, miễn nhiệm không được xem là hình thức kỷ luật đối với Bộ trưởng.

   2. Cán bộ bao nhiêu tuổi sẽ được nghỉ hưu?

   Tại Điều 31 Luật cán bộ, công chức 2008 có quy định về nghỉ hưu đối với cán bộ như sau:

   1. Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động.

   2. Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.

   3. Trong trường hợp đặc biệt, đối với cán bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên có thể được kéo dài thời gian công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

   Tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:

   Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

   1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   2. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

   Lao động nam

   Lao động nữ

   Năm nghỉ hưu

   Tuổi nghỉ hưu

   Năm nghỉ hưu

   Tuổi nghỉ hưu

   2021

   60 tuổi 3 tháng

   2021

   55 tuổi 4 tháng

   2022

   60 tuổi 6 tháng

   2022

   55 tuổi 8 tháng

   2023

   60 tuổi 9 tháng

   2023

   56 tuổi

   2024

   61 tuổi

   2024

   56 tuổi 4 tháng

   2025

   61 tuổi 3 tháng

   2025

   56 tuổi 8 tháng

   2026

   61 tuổi 6 tháng

   2026

   57 tuổi

   2027

   61 tuổi 9 tháng

   2027

   57 tuổi 4 tháng

   Từ năm 2028 trở đi

   62 tuổi

   2028

   57 tuổi 8 tháng

   2029

   58 tuổi

   2030

   58 tuổi 4 tháng

   2031

   58 tuổi 8 tháng

   2032

   59 tuổi

   2033

   59 tuổi 4 tháng

   2034

   59 tuổi 8 tháng

   Từ năm 2035 trở đi

   60 tuổi

   Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   Theo đó, độ tuổi của được nghỉ hưu của cán bộ sẽ được thực hiện theo Bộ luật Lao động, tùy vào năm nghỉ hưu mà cán bộ sẽ có độ tuổi nghỉ hưu sẽ khác nhau.

   3. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ được quy định như thế nào?

   Tại Điều 22 Luật cán bộ, công chức 2008 có quy định về nghĩa vụ, quyền của cán bộ như sau:

   1. Thực hiện các nghĩa vụ, quyền quy định tại Chương II và các quy định khác có liên quan của Luật này.

   2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức mà mình là thành viên.

   3. Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   Như vậy, cán bộ sẽ có các quyền và nghĩa vụ được liệt kê như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn