Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/09/2023

Xin hỏi: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày?- Câu hỏi của chị Huệ (Đà Nẵng).

  • Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày?

   Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

   Tại Điều 13 Luật Viên chức 2010 quy định về quyền của viên chức về nghỉ ngơi như sau:

   Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

   1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

   ...

   Tại Điều 13 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định về quyền của cán bộ công chức về nghỉ ngơi như sau:

   Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

   Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

   Đối với người lao động:

   Tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ tết như sau:

   Nghỉ lễ, tết

   1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

   a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

   ...

   Tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hằng tuần như sau:

   Nghỉ hằng tuần

   ...

   3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

   Như vậy, Tết Dương lịch 2024 sẽ rơi vào thứ Hai (01/01/2024).

   Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ có lịch nghỉ tết dương lịch 2024 như sau:

   Trường hợp 1: nghỉ 02 ngày liên tục là Chủ nhật và Thứ hai (nếu có làm việc ngày thứ bảy).

   Trường hợp 2: nghỉ 03 ngày liên tục là Thứ bảy, Chủ nhật và Thứ hai (nghỉ không làm việc ngày thứ bảy).

   Lưu ý: Đối với người lao động có ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày Tết Dương lịch 2024 thì người lao động sẽ được nghỉ bù thêm 01 ngày.

   Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày? (Hình từ Internet)

   Ép người lao động đi làm ngày tết thì người sử dụng lao động bị phạt bao nhiêu tiền?

   Tại Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

   Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

   1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

   a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;

   b) Không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

   2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.

   3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

   a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;

   b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

   4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: không đảm bảo cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc hoặc nghỉ chuyển ca theo quy định của pháp luật; huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

   a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

   c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

   d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

   đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   Như vậy, người sử dụng lao động ép người lao động đi làm ngày tết thì bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 Đồng.

   Lưu ý: Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân (khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

   Có bị tính lãi khi tạm ứng tiền lương Tết Dương lịch 2024 không?

   Tại Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tạm ứng tiền lương:

   Tạm ứng tiền lương

   1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

   2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

   Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.

   3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

   Như vậy, khi được người sử dụng lao động đồng ý cho tạm ứng tiền lương vào tết Dương lịch 2024 người lao động sẽ không bị tính lãi tiền tạm ứng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn