Mức phí làm thẻ căn cước công dân là bao nhiêu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/09/2023

Cho tôi hỏi hiện nay làm thẻ căn cước công dân hiện nay hết bao nhiêu tiền? Câu hỏi từ anh Huỳnh (Quảng Ngãi)

  • Làm thẻ căn cước công dân hiện nay hết bao nhiêu tiền?

   Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định lệ phí làm thẻ căn cước công dân. Theo đó:

   Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.

   Tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC có quy định mức thu lệ phí cấp căn cước công dân như sau:

   - Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

   - Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

   - Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

   Như vậy, lệ phí làm thẻ căn cước công dân hiện nay được quy định như sau:

   Từ ngày 01/07/2023

   Từ ngày 01/01/2024

   Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân

   15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

   30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

   Đổi thẻ Căn cước công dân trong các trường hợp sau:

   - Thẻ Căn cước công dân bị hư hỏng không sử dụng được.

   - Thẻ Căn cước công dân thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên;

   - Thẻ Căn cước công dân thay đổi đặc điểm nhân dạng

   - Thẻ Căn cước công dân xác định lại giới tính, quê quán;

   - Thẻ Căn cước công dân có sai sót về thông tin trên thẻ;

   - Khi công dân có yêu cầu

   25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

   50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

   Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định.

   35.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

   70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

   Lưu ý: Thông tư 44/2023/TT-BTC có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

   Làm thẻ căn cước công dân hiện nay hết bao nhiêu tiền? (Hình từ Internet)

   Các trường hợp nào được miễn lệ phí làm thẻ căn cước công dân?

   Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí:

   Các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí

   1. Các trường hợp miễn lệ phí

   a) Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

   b) Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

   c) Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

   ...

   Như vậy, những trường hợp sau được miễn lệ phí làm căn cước công dân:

   (1) Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

   (2) Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là các đối tượng sau:

   - Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ;

   - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

   - Con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh;

   - Bệnh binh;

   - Công dân thường trú tại các xã biên giới;

   - Công dân thường trú tại các huyện đảo;

   - Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   - Công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

   (3) Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

   Các trường hợp nào không phải nộp lệ phí làm thẻ căn cước công dân?

   Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí:

   Các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí

   ...

   2. Các trường hợp không phải nộp lệ phí

   a) Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân;

   b) Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân;

   c) Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

   Như vậy, các trường hợp không phải nộp lệ phí làm thẻ căn cước công dân, bao gồm:

   (1) Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu.

   (2) Đổi thẻ căn cước công dân trong các trường hợp sau:

   + Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

   + Thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi theo quy định phải đổi thẻ căn cước công dân.

   (3) Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC Tải về
  • Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC Tải về
  • Thông tư 44/2023/TT-BTC Tải về
  • Điều 1 Thông tư 44/2023/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn