Kinh phí tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/07/2022

Kinh phí tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến? Việc bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ công trực tuyến được quy định như thế nào?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới.

  • Kinh phí tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến

   Căn cứ Điều 22 Nghị định 42/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7EAAF', '370065');" target='_blank'>Điều 22 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 kinh phí tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến như sau:

   1. Chế độ thù lao, nhuận bút cho việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp khác thực hiện theo quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

   2. Mức chi cho việc tạo lập, chuyển đổi và số hóa thông tin trên cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về mức chi tạo lập thông tin điện tử.

   3. Căn cứ khả năng kinh phí của cơ quan, Thủ trưởng cơ quan chủ quản quyết định mức chi cụ thể cho việc tạo lập thông tin và chi trả thù lao, nhuận bút phù hợp với các quy định của pháp luật.

   Việc bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ công trực tuyến được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 23 Nghị định 42/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7EAAF', '370065');" target='_blank'>Điều 23 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 việc bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ công trực tuyến được quy định như sau:

   1. Cơ quan nhà nước tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

   2. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn