Không được bổ nhiệm ngạch công chức nếu không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ ngạch tương đương

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/01/2019

Cho mình hỏi mình làm trong cơ quan hành chính nhà nước. Mình thi tuyển công chức và đã tập sự được hơn một năm rồi nhưng không được cấp quyết định bổ nhiệm vào Ngạch công chức do không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ của Ngạch công chức tương đương là có đúng không?

  • Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   Thời gian tập sự được quy định như sau:

   - 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

   - 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

   - Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

   Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự trên đây.

   Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức.

   Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

   Mặt khác, Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 thì việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   (1) Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự;

   (2) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch;

   (3) Công chức chuyển sang ngạch tương đương.

   Theo đó, người được tuyển dụng vào công chức đã hoàn thành chế độ tập sự được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương đương khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch;

   - Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì người được tuyển dụng vào công chức đã hoàn thành chế độ tập sự chỉ được xem xét bổ nhiệm vào ngạch công chức tương đương khi có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch. Đồng nghĩa, công chức phải có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch khi được bổ nhiệm.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn đã hoàn thành chế độ tập sự công chức nhưng không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức tương đương thì chưa đủ điều kiện để xem xét bổ nhiệm vào ngạch công chức tương đương.

   Ngạch công chức bao gồm:

   - Chuyên viên cao cấp và tương đương;

   - Chuyên viên chính và tương đương;

   - Chuyên viên và tương đương;

   - Cán sự và tương đương;

   - Nhân viên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn