Không có trình độ đại học được làm người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/12/2022

Không có trình độ đại học được làm người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính không? Thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính bị mờ có xin cấp lại được không? Hồ sơ bổ nhiệm giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính có cần phải có sơ yếu lý lịch không?

Xin chào ban biên tập, tôi hiện tại đang muốn xin làm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính, tôi có nghe nói là không nhất thiết phải tốt nghiệp đại học mới được làm thì có đúng không? Trường hợp không tốt nghiệp đại học mà muốn làm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính thì cần điều kiện gì? Xin được giải đáp.

  • 1. Không có trình độ đại học được làm người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính không?

   Căn cứ Điều 5 Thông tư 40/2022/TT-BTC' onclick="vbclick('7F413', '383196');" target='_blank'>Điều 5 Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp, lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc như sau:

   1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Giám định tư pháp được xem xét bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

   2. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Giám định tư pháp được xem xét lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

   Trong trường hợp người không có trình độ đại học theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Giám định tư pháp nhưng có kiến thức chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám định thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

   Như vậy, người không có trình độ đại học vẫn có thể làm giám định viên tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính, trường hợp này bắt buộc phải có có kiến thức chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám định mới được xem xét, bổ nhiệm.

   2. Thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính bị mờ có xin cấp lại được không?

   Theo Điều 8 Thông tư 40/2022/TT-BTC' onclick="vbclick('7F413', '383196');" target='_blank'>Điều 8 Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp như sau:

   1. Thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính được cấp lại trong trường hợp thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng (rách, bẩn, mờ) không thể sử dụng được hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi trên thẻ.

   2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

   Theo đó, thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính sẽ được cấp lại khi thẻ bị mờ (hỏng) không thể sử dụng được.

   3. Hồ sơ bổ nhiệm giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính có cần phải có sơ yếu lý lịch không?

   Tại Điều 6 Thông tư 40/2022/TT-BTC' onclick="vbclick('7F413', '383196');" target='_blank'>Điều 6 Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp như sau:

   1. Hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật Giám định tư pháp; khoản 4, khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

   2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Tài chính được thực hiện như sau:

   a) Hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính tại Bộ Tài chính:

   - Văn bản đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp của đơn vị thuộc Bộ Tài chính nơi người được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

   - Bản sao các văn bằng chứng minh được đào tạo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp; văn bản công nhận của cấp có thẩm quyền đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

   - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

   - Xác nhận thời gian hoạt động chuyên môn của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo tại đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính hoặc tại các cơ quan, tổ chức khác (đơn vị khác) trước khi được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp thì thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm thời gian thực tế làm việc tại đơn vị đề nghị và thời gian thực tế làm việc tại đơn vị khác.

   - 02 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất) của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

   b) Hồ sơ miễn nhiệm giám định viên tư pháp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính tại Bộ Tài chính:

   - Văn bản đề nghị miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp của đơn vị thuộc Bộ Tài chính quản lý giám định viên tư pháp hoặc đơn xin miễn nhiệm của giám định viên tư pháp.

   - Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp miễn nhiệm theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

   Như vậy, hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính bắt buộc phải có sơ yếu lý lịch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn