Khi thông tin cá nhân bị thay đổi thì có cần xin cấp lại thẻ kiểm tra thị trường?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/04/2022

Khi thông tin cá nhân bị thay đổi thì có cần xin cấp lại thẻ kiểm tra thị trường? Tôi đang làm công chức trong ngành thanh tra, anh chị cho tôi hỏi nếu tôi thay đổi thông tin cá nhân của mình thì có phải xin cấp lại thẻ kiểm tra thị trường hay không? Cảm ơn anh/chị.

  • Khi thông tin cá nhân bị thay đổi thì có cần xin cấp lại thẻ kiểm tra thị trường?

   Tại Điều 14 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 có quy định về các trường hợp phải cấp lại thẻ kiểm tra thị trường như sau:

   1. Công chức được cấp lại thẻ kiểm tra thị trường trong các trường hợp sau đây:

   a) Thay đổi thông tin ghi trên thẻ kiểm tra thị trường;

   b) Thẻ kiểm tra thị trường bị mất, hư hỏng không sử dụng được;

   c) Hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ kiểm tra thị trường và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Pháp lệnh này;

   d) Hết 12 tháng kể từ khi kết thúc thời gian bị thi hành kỷ luật hạ bậc lương, giáng chức, cách chức và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Pháp lệnh này.

   2. Trường hợp công chức được cấp lại thẻ kiểm tra thị trường thì thẻ đang sử dụng được thu hồi và tiêu hủy, trừ trường hợp thẻ kiểm tra thị trường bị mất.

   Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu thông tin cá nhân của bạn thay đối mà có ảnh hưởng thông tin ghi trên thẻ kiểm tra thị trường thì bạn phải tiến hành cấp lại thẻ theo quy định.

   Hồ sơ cấp lại thẻ kiểm tra thị trường bao gồm những loại giấy tờ nào?

   Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 33/2018/TT-BCT có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Thẻ như sau:

   2. Hồ sơ cấp lại Thẻ bao gồm:

   a) Văn bản đề nghị cấp lại Thẻ;

   b) Danh sách đề nghị cấp lại Thẻ theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) Phiếu công chức đề nghị cấp lại Thẻ theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh (đối với công chức của Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh) hoặc xác nhận của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (đối với công chức là lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường hoặc công chức của các đơn vị khác trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường);

   d) 02 (hai) ảnh màu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Thông tư này;

   đ) 01 (một) bản sao được chứng thực của Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công Thương đối với trường hợp đề nghị cấp lại Thẻ quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh Quản lý thị trường;

   e) 01 (một) bản sao Thẻ cũ tại thời điểm đề nghị cấp lại đối với trường hợp đề nghị cấp lại do thay đổi thông tin ghi trên Thẻ hoặc do hết thời hạn sử dụng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh Quản lý thị trường.

   Như vậy, để được cấp lại thẻ kiểm tra thị trường thì cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ được quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn