Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân có cần phiếu lý lịch tư pháp không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/10/2022

Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân có cần phiếu lý lịch tư pháp không? Thời gian làm bài kiểm tra trình độ ngoại ngữ trong thi tuyển vào Công an nhân dân là bao nhiêu phút? Công dân có trình độ đại học được tuyển vào Công an nhân dân phải tạm tuyển trong thời gian bao lâu?

Xin chào ban biên tập, em là sinh viên mới tốt nghiệp đại học muốn đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân, em thấy trong hồ sơ đăng ký người ta yêu cầu bản lý lịch hay phiếu lý lịch gì đấy thì không biết có bắt buộc phải có phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh không? Em được biết phải kiểm tra ngoại ngữ thì không biết thời gian làm bài là bao nhiêu phút? Xin được giải đáp. 

  • 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân có cần phiếu lý lịch tư pháp không?

   Căn cứ Điều 9 Thông tư 55/2019/TT-BCA quy định hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:

   1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, gồm:

   a) Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

   b) Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

   c) Bản sao giấy khai sinh;

   d) Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;

   Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

   đ) Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

   e) Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 7 Thông tư này;

   g) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

   h) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

   2. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, bổ sung các giấy tờ sau:

   a) Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

   b) Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

   c) Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

   d) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

   Như vậy, không cần phải có phiếu lý lịch tư pháp của Sở tư pháp trong hồ sơ dự tuyển vào Công an nhân dân mà chỉ cần bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

   Đối với cán bộ, công chức, viên chức thì phải nộp thêm bản Lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc.

   2. Thời gian làm bài kiểm tra trình độ ngoại ngữ trong thi tuyền vào Công an nhân dân là bao nhiêu phút?

   Theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 55/2019/TT-BCA quy định nội dung thi tuyển như sau:

   1. Vòng sơ tuyển

   a) Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong Công an nhân dân. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt;

   b) Kiểm tra năng khiếu theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư này. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt;

   c) Kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Công an nhân dân bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra nhận thức chung phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi;

   d) Kiểm tra trình độ ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công việc cần tuyển, bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra ngoại ngữ phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi.

   Trường hợp vị trí công việc yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người đăng ký dự tuyển không phải kiểm tra ngoại ngữ. Đối với vị trí công việc yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, việc kiểm tra ngoại ngữ được thay thế bằng kiểm tra tiếng dân tộc. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định hình thức và nội dung kiểm tra tiếng dân tộc thiểu số;

   đ) Kiểm tra trình độ tin học theo yêu cầu vị trí công việc cần tuyển do thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định. Hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra tin học phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi.

   Trường hợp thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định tổ chức kiểm tra trên máy vi tính thì bài kiểm tra ở vòng sơ tuyển chỉ gồm nhận thức chung và ngoại ngữ;

   e) Miễn kiểm tra ngoại ngữ, tin học đối với các trường hợp sau:

   - Miễn kiểm tra ngoại ngữ, tin học đối với các trường hợp có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp tuyển chọn làm lái xe, công nhân công an.

   - Miễn kiểm tra ngoại ngữ đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS từ 6.0 và tương đương trở lên.

   - Miễn kiểm tra tin học đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán - tin;

   g) Việc sơ tuyển phải tiến hành theo thứ tự từ điểm a đến điểm đ Khoản này; người dự tuyển không đạt yêu cầu ở nội dung điểm nào sẽ không được tiếp tục tham dự kiểm tra ở nội dung tiếp theo và chỉ những trường hợp đạt các yêu cầu ở vòng sơ tuyển mới được tiếp tục thi môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành.

   Theo đó, đối với bài kiểm tra trình độ ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công việc cần tuyển, sẽ thi bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút.

   Ngoài ra, anh/chị nếu thuộc trường hợp được quy định trên sẽ được miễn thi phần thi ngoại ngữ.

   3. Công dân có trình độ đại học được tuyển vào Công an nhân dân phải tạm tuyển trong thời gian bao lâu?

   Tại Điều 15 Thông tư 55/2019/TT-BCA quy định tạm tuyển như sau:

   1. Công dân được tuyển vào Công an nhân dân phải thực hiện chế độ tạm tuyển, trừ các trường hợp sau:

   a) Người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I và dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

   b) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3, điểm c khoản 2 Điều 6 và khoản 1 Điều 21 Thông tư này.

   2. Thời gian tạm tuyển được quy định như sau:

   a) 06 tháng đối với người có trình độ đại học;

   b) 09 tháng đối với người có trình độ cao đẳng;

   c) 12 tháng đối với người có trình độ trung cấp, sơ cấp;

   d) Thời gian tạm tuyển tính từ ngày quyết định tạm tuyển có hiệu lực thi hành. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tạm tuyển.

   3. Công dân được tạm tuyển ở các đơn vị nghiệp vụ không được bố trí thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bí mật nghiệp vụ công an.

   Như vậy, công dân có trình độ đại học được tuyển vào Công an nhân dân phải thực hiện chế độ tạm tuyển 06 tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn