Hàng dự trữ quốc gia bị tiêu hủy trong trường hợp nào? Hàng dự trữ quốc gia bị dôi dư thì phải xử lý như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/04/2022

Hàng dự trữ quốc gia bị tiêu hủy trong trường hợp nào? Hàng dự trữ quốc gia bị dôi dư thì phải xử lý như thế nào? Hiện này tôi đang công tác tại kho lưu trữ quốc gia nên có mong muốn tìm hiểu thông tin này để thuận tiện trong công tác quản lý. Mong anh chị có thể hỗ trợ giúp tôi. Chân thành cảm ơn

 

  • Hàng dự trữ quốc gia bị tiêu hủy trong trường hợp nào?

   Tại Điều 16 Nghị định 94/2013/NĐ-CP có quy định về trường hợp tiêu hủy hàng dự trữ quốc gia như sau:

   1. Hàng dự trữ quốc gia quá niên hạn sử dụng bị giảm phẩm chất không còn sử dụng được và không được phép lưu hành trên thị trường phải tiêu hủy.

   2. Hàng dự trữ quốc gia tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật.

   3. Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tiêu hủy hàng dự trữ quốc gia.

   4. Kinh phí tiêu hủy hàng dự trữ quốc gia do ngân sách nhà nước bảo đảm.

   Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì hàng dự trữ quốc gia sẽ bị tiêu hủy khi quá niên hạn sử dụng bị giảm phẩm chất không còn sử dụng được và không được phép lưu hành trên thị trường.

   Hàng dự trữ quốc gia bị dôi dư thì phải xử lý như thế nào?

   Tại Điều 18 Nghị định 94/2013/NĐ-CP có quy định xử lý hàng dự trữ quốc gia dôi thừa như sau:

   1. Hàng dự trữ quốc gia có số lượng kiểm kê thực tế lớn hơn so với sổ kế toán phải được nhập tăng số lượng hàng dự trữ quốc gia.

   2. Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quyết định nhập tăng số lượng hàng dự trữ quốc gia và báo cáo cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

   Như vậy, trong trường hợp hàng dự trữ quốc gia bị dôi dư thì sẽ được xử lý theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn