Đơn vị phụ trách tiếp công dân có được từ chối khi người dân say rượu đến khiếu nại hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/11/2022

Đơn vị phụ trách tiếp công dân có được từ chối khi người dân say rượu đến khiếu nại hay không? Hành vi uống rượu rồi gây rối trật tự tại trụ sở tiếp công dân bị xử phạt như thế nào? Ủy ban nhân dân cấp xã có đơn vị tiếp dân không?

Hôm bữa tôi đi đến cơ quan để gửi đơn khiếu nại thì có thấy một người say rượu. Do người này có uẩn khúc nên sau khi uống rượu thì đến cơ quan gửi đơn khiếu nại. Cán bộ ở đây thấy người này say rượu nên đã từ chối tiếp người này. Cho tôi hỏi là hành vi này của người cán bộ có đúng không? Xin cảm ơn!

 

  • 1. Đơn vị phụ trách tiếp công dân có được từ chối khi người dân say rượu đến khiếu nại hay không?

   Căn cứ Điều 9 Luật tiếp công dân 2013 quy định về những trường hợp được từ chối tiếp công dân như sau:

   Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

   1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

   2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

   3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

   4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Theo Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định về việc từ chối tiếp công dân như sau:

   Người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp công dân và phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân.

   Trường hợp từ chối tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân. Thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Theo đó, người tiếp công dân được từ chối công dân đang trong tình trạng say rượu là tình trạng say do dùng chất kích thích và phải giải thích cho người say rượu này được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân.

   2. Hành vi uống rượu rồi gây rối trật tự tại trụ sở tiếp công dân bị xử phạt như thế nào?

   Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về trật tự công cộng như sau:

   4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   d) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức;

   Tại Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

   2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   Như vậy, khi công dân có hành vi gây rối trật tự tại trụ sở tiếp công dân thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, còn tổ chức thì sẽ bị xử phạt từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm này.

   3. Ủy ban nhân dân cấp xã có đơn vị tiếp dân không?

   Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật tiếp công dân 2013 như sau:

   1. Việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

   a) Ban hành nội quy tiếp công dân;

   b) Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

   c) Phân công người tiếp công dân;

   d) Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này;

   đ) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

   e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   Theo quy định trên thì Uỷ ban nhân dân cấp xã việc tiếp dân được thực hiện tại trụ sở nên người dân có thể khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại đây.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn