Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP)

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/12/2017

Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Bích Trâm. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP), Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (tram***@gmail.com)

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) được quy định tại Tiểu mục 9 Mục I Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế ban hành kèm theo Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2010 như sau:

   - Bãi bỏ bản phô tô giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

   - Bãi bỏ quy định thành phần đoàn kiểm tra phải có Cục Quản lý Dược.

   - Quy định thực hiện liên thông với thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP). Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn