Điều kiện nhận trợ cấp lần đầu đối với người công tác tại vùng đặc biệt khó khăn?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/06/2021

Tôi nhận công tác ở cơ quan nhà nước từ 1/9/2020, tại thời điểm đó nơi tôi công tác chưa thuộc vùng III (vùng đặc biệt khó khăn). Đến ngày 4/6/2021 Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn thì nơi tôi công tác thuộc diện đặc biệt khó khăn (vùng III). Vậy tôi có được hưởng trợ cấp ban đầu bằng 10 tháng lương cơ sở không? Mong ad giải đáp giúp, xin cảm ơn!

  • Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định rõ: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:

   Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Theo đó thời điểm anh nhận công tác lần đầu tại nơi không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cho nên anh sẽ không được hưởng trợ cấp này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn