Đang bị kỷ luật khiển trách có được bổ nhiệm lại?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/03/2019

Tôi là công chức nhà nước, tôi bị cơ quan kỷ luật khiển trách, quyết định kỷ luật có hiệu lực từ đầu tháng 02/2019. Nhưng đến tháng 9/2019 thì đến thời gian tôi được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ hiện tại nếu theo đúng lộ trình. Xin cho hỏi, nếu tôi đang bị khiển trách thì tháng 9/2019 tôi có được xem xét bổ nhiệm lại hay không?

  • Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 thì công chức vi phạm quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc. Trong đó, việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.

   Tại Khoản 2 Luật Cán bộ, công chức 2008 có quy định:

   "Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật

   2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách thì:

   - Nếu cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách mà vẫn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực thì cán bộ, công chức đó sẽ không được xem xét bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật

   - Nếu cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách nhưng đã hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực thì cán bộ, công chức đó có thể được xem xét bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật.

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn hiện đang bị cơ quan xử lý kỷ luật với hình thức kỷ luật là khiển trách, quyết định xử lý kỷ luật này có thời hạn từ đầu tháng 2/2019, tính đến thời điểm tháng 9/2019 thì vẫn còn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực.

   Do đó: Bạn không được xem xét bổ nhiệm lại vào tháng 9/2019 theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn